Konkurs ofert na wybór wykonawcy – remont dachów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie ogłasza konkurs ofert na wybór wykonawcy do przeprowadzenia  remontu    dachów wraz z obróbkami blacharskimi  w budynkach wielorodzinnych przy ul. Ogrodowej 4, ul. Ogrodowej 6, ul. Królowej Jadwigi 1,  ul. Bocznej 9 we Wschowie.

Specyfikację konkursu wraz z przedmiarem robót można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 4   pn – pt w godz. 700 – 1500.

Termin składania ofert do 15.04.2022 r. do godz. 1400.

Wschowa, 28.03.2022 r.