O Spółdzielni
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Wschowie została powołana do życia uchwałą członków założycieli w dniu 14.06.1961 r. i zarejestrowana w Sądzie Powiatowym w Nowej Soli dnia 06.11.1961 r.
Administruje i zarządza budynkami wielorodzinnymi o ogólnej powierzchni 87 361 m2. Ogólnie zarządza 1 601 mieszkaniami oraz 238 garażami. Ponadto jest właścicielem lokali użytkowo-handlowych o powierzchni 456,40 m2 (Os. Boczna ).

Spółdzielnia zarządza zasobami mieszkaniowymi położonymi w osiedlach:
Osiedle Boczna
Osiedle Zwycięstwa
Osiedle Jagiellonów

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.

Celem Spółdzielni jest utrzymanie zasobów mieszkaniowych i posiadanych nieruchomości w należytym stanie technicznym.

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
obsługa nieruchomościami na własny rachunek
zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
wynajem nieruchomości na własny rachunek,
zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem