Wschowa, 11.07.2018r.
OGŁOSZENIE

W związku z bardzo długim czasem oczekiwania mieszkańców Spółdzielni na zwrot środków pieniężnych za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie oraz głosami członków Spółdzielni podnoszonymi podczas Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie w dniu 17.05.2018r., Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie podjął decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na wypłaty za stolarkę okienną w 2018 roku. W związku z powyższym do planu remontów na 2018 rok zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/2018 z dnia 31.01.2018 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) Plan remontów na 2018 rok zmienia się w ten sposób, iż w pozycji 1. „Wypłata za stolarkę okienną” w miejsce kwoty 100 000,00 zł wpisuje się kwotę 250 000,00 zł.”

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

WE WSCHOWIE