O G Ł O S Z E N I E

 

     Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie zawiadamia, że 27 maja 2016 r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

     W związku z powyższym w sprawach awaryjnych należy kontaktować się pod wymienionymi numerami telefonów umieszczonymi w gablotach na klatkach schodowych i na stronie internetowej Spółdzielni: www.smwschowa.pl

Zarząd Spółdzielni

Mieszkaniowej we Wschowie

Wschowa, 18.05.2016 r.

 

Możliwość komentowania została wyłączona

Zaległości czynszowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Wschowie informuje, że zadłużenia na poszczególnych budynkach na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się następująco:31.12.2019wzrost/spadek w stosunku do 31.12.2019r.w złOsiedle Boczna86 034,51-7 631,60K.Wielkiego 19832,59240,19Lipowa 24304,77-426,38Lipowa 2238 075,203 214,06Boczna 122…

Możliwość komentowania Zaległości czynszowe została wyłączona

BIURO NIECZYNNE

O G Ł O S Z E N I E      Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie zawiadamia, że 24.12.2020 r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne, z uwagi na udzielenie dnia wolnego od pracy pracownikom…

Możliwość komentowania BIURO NIECZYNNE została wyłączona

I N FO R M A C J A      W związku z sytuacją epidemiologiczną Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w funkcjonowaniu biura Spółdzielni. Od…

Możliwość komentowania została wyłączona