I N FO R M A C J A

     W związku z sytuacją epidemiologiczną Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w funkcjonowaniu biura Spółdzielni. Od piątku, 13.03.2020 r., do odwołania:

– dokumenty i wnioski składane w tradycyjnej formie będą przyjmowane wyłącznie w oknie podawczym (od strony ulicy drugie okno),

– kontakt z pracownikami odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie lub w formie korespondencji elektronicznej: smwschowa@pxnet.pl

– zawieszone zostają bezpośrednie spotkania Zarządu z mieszkańcami i petentami.

                                   Zarząd Spółdzielni

                                                       Mieszkaniowej we Wschowie

Wschowa, 13.03.2020 r.