BIURO NIECZYNNE

O G Ł O S Z E N I E

     Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie zawiadamia, że 24.12.2020 r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne, z uwagi na udzielenie dnia wolnego od pracy pracownikom za 26.12.2020 r. na podstawie art. 130 § 2 Ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeksu pracy.

      W związku z powyższym w sprawach awaryjnych należy kontaktować się pod wymienionymi numerami telefonów umieszczonymi w gablotach na klatkach schodowych.

                                                                           Zarząd Spółdzielni

                                                                    Mieszkaniowej we Wschowie

Wschowa, 22.12.2020 r.