Konkurs ofert na wybór wykonawcy – instalacje wod – kan

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie ogłasza konkurs ofert na wybór wykonawcy nowych instalacji wod – kan w budynkach przy ul. Królowej Jadwigi 2, ul. Królowej Jadwigi 4, Os. Jagiellonów 12, Os. Jagiellonów 16, Os. Jagiellonów 17.

Specyfikację konkursu wraz z przedmiarem robót można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 4   pn-pt w godz. 700 – 1500.

Termin składania ofert do 15.04.2022 r. do godz. 1400.

Wschowa, 28.03.2022 r.