You are currently viewing OGŁOSZENIE – dzień wolny od pracy

OGŁOSZENIE – dzień wolny od pracy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie zawiadamia, że 29.03.2024r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne, z uwagi na udzielenie dnia wolnego od pracy pracownikom za 06.01.2024r. na podstawie art. 130 § 2 Ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeksu pracy.

W związku z powyższym w sprawach awaryjnych należy kontaktować się pod wymienionymi numerami telefonów umieszczonymi w gablotach na klatkach schodowych i na stronie internetowej Spółdzielni: www.smwschowa.pl

Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej we Wschowie

Wschowa, 19.03.2024 r.