Wschowa, 07.05.2018
OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie ogłasza konkurs ofert na wybór wykonawcy do przeprowadzenia remontu pokrycia dachowego w budynkach wielorodzinnych przy ul. 31 stycznia 1-9, ul. 31 stycznia 11-19 , ul. Lipowej 22 oraz os. Jagiellonów 16 we Wschowie.
Specyfikację konkursu wraz z przedmiarem robót można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 4 lub pok. nr 10 pn-pt w godz. 700 – 1500.
Termin składania ofert do 28.05.2018 r. do godz. 1300.