You are currently viewing Mieszkanie na sprzedaż – 38,82 m2 [odwołane]

Mieszkanie na sprzedaż – 38,82 m2 [odwołane]

Przetarg odwołany.

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Wschowie sprzeda mieszkanie przy ul. Wolsztyńska nr 11/9 we Wschowie składające się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc o łącznej pow. użytkowej 38,86 m2.

Cena wywoławcza wynosi  120.276,00zł. Przetarg odbędzie się w dniu 21.07.2023r. o godz. 900 w siedzibie SM we Wschowie przy ul. Kamiennej nr 5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6.100,00zł. na rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie nr: 43 1020 3088 0000 8402 0004 1541 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Niezbędne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni- pokój nr 9 (tel. 655403089). Zarząd zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.     

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie.