You are currently viewing OGŁOSZENIE – 14.08.2023 r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne

OGŁOSZENIE – 14.08.2023 r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne


     Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie zawiadamia, że 14.08.2023 r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

     W związku z powyższym w sprawach awaryjnych należy kontaktować się pod wymienionymi numerami telefonów umieszczonymi w gablotach na klatkach schodowych i na stronie internetowej Spółdzielni: www.smwschowa.pl

Zarząd Spółdzielni

Mieszkaniowej we Wschowie

Wschowa, 20.07.2023 r.