You are currently viewing Ogłoszenie – 31.05.2024 nieczynne

Ogłoszenie – 31.05.2024 nieczynne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie zawiadamia, że 31.05.2024r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

 W związku z powyższym w sprawach awaryjnych należy kontaktować się pod wymienionymi numerami telefonów umieszczonymi w gablotach na klatkach schodowych i na stronie internetowej Spółdzielni: www.smwschowa.pl

Zarząd Spółdzielni

Mieszkaniowej we Wschowie Wschowa, 23.05.2024 r.