You are currently viewing Ogłoszenie – dzień wolny od pracy

Ogłoszenie – dzień wolny od pracy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie zawiadamia, że 02.05.2024r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne.
W związku z powyższym w sprawach awaryjnych należy kontaktować się pod wymienionymi numerami telefonów umieszczonymi w gablotach na klatkach schodowych i na stronie internetowej Spółdzielni: www.smwschowa.pl

Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej we Wschowie

Wschowa, 08.04.2024 r.