You are currently viewing OGŁOSZENIE – konkurs ofert na wybór wykonawcy – aktualizacja

OGŁOSZENIE – konkurs ofert na wybór wykonawcy – aktualizacja


 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie ogłasza konkurs ofert na wybór wykonawcy do
przeprowadzenia  remontu    dachu wraz z obróbkami blacharskimi  w budynku wielorodzinnym
przy ul. Berwińskiego 4 we Wschowie.
Specyfikację konkursu wraz z przedmiarem robót można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr
4   pn – pt w godz. 7 00  – 15 00 .
Termin składania ofert do 31.01.2024 r. do godz. 14 00 .
 
Wschowa, 20.07.2023r.