You are currently viewing OGŁOSZENIE – konkurs ofert

OGŁOSZENIE – konkurs ofert

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie ogłasza konkurs ofert na wybór wykonawcy do przeprowadzenia  remontu dachu wraz z obróbkami blacharskimi  w budynku wielorodzinnym przy ul. Berwińskiego 4 we Wschowie.

Specyfikację konkursu wraz z przedmiarem robót można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 4   pn – pt w godz. 700 – 1500.

Termin składania ofert do 15.09.2023 r. do godz. 1400.

Wschowa, 01.09.2023r.