Konkurs ofert

Wschowa, 04.03.2020r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie ogłasza konkurs ofert na wybór wykonawcy nowych instalacji wod – kan w budynkach przy ul. Jagiellońskiej 4, ul. Wolsztyńskiej 11, Pl. Grunwaldu 3, ul. Kopernika 4.

Specyfikację konkursu wraz z przedmiarem robót można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 4   pn-pt w godz. 700 – 1500.

Termin składania ofert do 17.03.2020 r. do godz. 1400.