OGŁOSZENIE – wybór wykonawcy. Wykonanie przeglądów okresowych stanu technicznego budynków

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Wschowie zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądów okresowych stanu technicznego budynków:

 Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania następujących prac:

– okresowej kontroli – rocznej – stanu technicznego budynków,

– okresowej kontroli – 5 letniej – polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego.

Przedmiot umowy realizowany będzie na terenie SM Wschowa i dotyczy:

– budynków mieszkalnych 40 szt. (budynki wielorodzinne), 1 budynek parterowy (biura)

– budynek kotłowni: 1 szt.,

– garaże: 238 szt. (3 osiedla),

Całkowita powierzchnia zabudowy wynosi 134 536,00 m2

Powierzchnia mieszkalna wynosi 81 080 m2

Wymagania dotyczące usługi:

– stosowne uprawnienia.

Oferty można składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie przy ul. Kamiennej 5 do dnia 30.06.2022 r. do godz. 1400 i do tego czasu oferent może wycofać lub dołączyć nową ofertę.