You are currently viewing MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ – Przetarg 17.08.2023r. o godz. 900

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ – Przetarg 17.08.2023r. o godz. 900

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Wschowie sprzeda mieszkanie przy ul. Wolsztyńska nr 11/9 we Wschowie składające się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc o łącznej pow. użytkowej 38,86m2.

Cena wywoławcza wynosi  119.900,00zł. Przetarg odbędzie się w dniu 17.08.2023r. o godz. 900 w siedzibie SM we Wschowie przy ul. Kamiennej nr 5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpływ  wadium w wysokości 6.000,00zł. na rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie nr :

43 1020 3088 0000 8402 0004 1541 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Niezbędne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni- pokój nr 9 (tel. 655403089). Zarząd zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.              

Zarząd

Spółdzielni Mieszkaniowej

 we Wschowie