Ogłoszenie – konkurs ofert na wybór wykonawcy nowych instalacji wod – kan.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie ogłasza konkurs ofert na wybór wykonawcy nowych instalacji wod – kan w budynkach przy Ul. Królowej Jadwigi 1, Os. Jagiellonów 13, Os. Jagiellonów 14, ul. Kazimierza Wielkiego 19.

Specyfikację konkursu wraz z przedmiarem robót można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 4   pn-pt w godz. 700 – 1500.

Termin składania ofert do 25.04.2023 r. do godz. 1400.