Zadłużenia na poszczególnych budynkach na dzień 31.03.2021r.

SpółdzielniaMieszkaniowaweWschowieinformuje,żezadłużenianaposzczególnychbudynkachna dzień31.03.2021r.przedstawiająsię następująco:

wzrost/spadek w stosunku do 31.12.2020r.w zł

Osiedle Boczna65417,09-20617,42
K.Wielkiego 19756,81-75,78
Lipowa 24763,88459,11
Lipowa 2241144,483 069,28
Boczna 11 799,55-21187,09
Boczna 33 153,24-4 211,67
Boczna 71511,51-339,11
Boczna 91125,85749,12
Sikorskiego 25 069,16-402,24
Zielony Rynek 91920,78-358,96
Rzemieślnicza 51 747,80-328,89
Ogrodowa 44082,441687,40
Ogrodowa 62 275,54326,35
Kopernika 466,05-4,94
OsiedleZwycięstwa143637,52-22635,26
Kamienna 12-20407,01-588,98
31 Stycznia 11-196 742,95-23 629,61
Wolsztyńska 151291,36-1255,21
Wolsztyńska 173 028,34-212,36
31 Stycznia 1-9659,60-1 336,74
Wolsztyńska 131108,71-996,91
Wolsztyńska 1187 567,485 098,08
Pl.Grunwaldu 342 701,481601,64
Berwińskiego 4130,59-1315,17
OsiedleJagiellonów276210,52-5253,71
Jagiellońska 6383,51-833,14
Jagiellońska 832 202,10-3 375,60
Zygmunta Starego 11461,72-323,14
Jagiellońska 102 359,09-2 095,12
Zygmunta Starego 31654,17-866,78
Jagiellońska 48117,32-788,35
Zygmunta Starego 2133,31-1 747,75
Jagiellońska 2271,37-2 048,60
Królowej Jadwigi 197 888,347 774,44
Królowej Jadwigi 4334,59-1499,13
Królowej Jadwigi 22 298,69-285,74
Os.Jagiellonów 12108 943,22-1 589,03
Os.Jagiellonów 13425,33150,00
Os.Jagiellonów 144186,362 158,35
Os.Jagiellonów 152 387,21-818,60
Os.Jagiellonów 18878,69248,12
Os.Jagiellonów 17677,41-1116,38
Os.Jagiellonów 1611608,091802,74
Ogółem3osiedla485265,13-48506,39
Wschowa, 21.07.2021 r.

Wschowa, 21.07.2021 r.