Zadłużenie czynszowe na poszczególnych budynkach stan na dzień 31.12.2015r.

Zadłużenie czynszowe na poszczególnych budynkach stan 31.12.2015r.