Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie zawiadamia, że 02.11.2018 r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne. W związku z powyższym w sprawach awaryjnych…

Możliwość komentowania Ogłoszenie została wyłączona

Wschowa, 11.07.2018r. OGŁOSZENIE W związku z bardzo długim czasem oczekiwania mieszkańców Spółdzielni na zwrot środków pieniężnych za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie oraz głosami członków Spółdzielni podnoszonymi podczas Walnego…

Możliwość komentowania została wyłączona