Możliwość komentowania została wyłączona

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR VIII/44/2016  ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6k ust. 1, 2, 2a…

Możliwość komentowania Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wyłączona