Taryfa na zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków obowiązująca od 01.01.2017r.

Taryfa na wodę 2017r.

Spółka Komunalna  Wschowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie przy
ul. Daszyńskiego 10 ogłasza taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 

Rodzaje i wysokość cen oraz stawek opłat

  1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę :
  2. a) grupa taryfowa WG– zaopatrzenie ludzi w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe: właściciele, użytkownicy, najemcy zarządcy nieruchomości mieszkalnych oraz inne podmioty lub instytucje wykorzystujące wodę wyłącznie do celów socjalno-bytowych – 3,26 zł(netto) za 1 m3
  3. b) grupa taryfowa WS – zakłady przemysłu spożywczego (odbiorcy zakupujący wodę przeznaczoną na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi lub farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania ) – 3,29 zł(netto) za 1 m3
  4. c) grupa taryfowa WP – pozostali odbiorcyw tym woda zużytana podlewanie ogródków działkowych, woda do zraszania ulic, terenów zielonych, do zasilania fontann oraz pobrana  przez jednostki straży pożarnej – 3,29 zł (netto) za 1 m3
  5. d) stawka opłaty abonamentowej stosowana jest w rozliczeniach z właścicielami (najemcami, użytkownikami) budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych

 

 

Grupy odbiorców

Stawka opłaty abonamentowej

[ zł/odbiorcę/miesiąc]

netto
odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego w cyklu 1-miesięcznym 11,75
odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego w cyklu 1-miesięcznym 6,68
odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego w cyklu 2-miesięcznym 8,36
odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza lokalowego w cyklu 2-miesięcznym 3,34
odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej rozliczani z wodomierza z modułem radiowym w cyklu 3-miesięcznym 1,05
odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego w cyklu 6-miesięcznym 6,12
odbiorcy podłączeni do sieci wodociągowej rozliczani według przeciętnych norm zużycia wody w cyklu 2-miesięcznym 1,59

 

  1. W zakresie  zbiorowego odprowadzania ścieków za  1 m3
  2. a)  grupa taryfowaSG– gospodarstwa domowe, budynki i lokale użyteczności publicznej, usługowe i handlowe przyłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz gospodarstwa domowe, budynki i lokale użyteczności publicznej, usługowe i handlowe korzystające z własnych źródeł wody przyłączone do sieci kanalizacyjnej, odprowadzające wyłącznie ścieki socjalno – bytowe – 5,07 zł (netto)
  3. b) grupa taryfowaSP– pozostali odbiorcy przyłączeni do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz pozostali odbiorcy korzystający z własnych  źródeł wody przyłączeni do sieci kanalizacyjnej  – 6,08 zł (netto)

Zarząd Spółki                                                                                                                    Wschowa, dnia  02.12.2016 r.