Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Kamienna nr 5
67-400 W s c h o w a

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
Spółdzielnia Mieszkaniowa we Wschowie sprzeda mieszkanie przy ul. Sikorskiego nr 2a/4 we Wschowie składające się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc o łącznej pow. użytkowej 28,40m2. Cena wywoławcza 55.259,00zł. Przetarg odbędzie się w dniu 09.03.2018r. o godz. 1000 w siedzibie SM we Wschowie przy ul. Kamiennej nr 5.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Spółdzielni wadium w wysokości 2.770,00zł najpóźniej w dniu przetargu do godz. 945
Niezbędne informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni- pokój nr 9 (tel. 655403089). Zarząd zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
we Wschowie

Wschowa, dnia 14 lutego 2018r.