Konkurs ofert

Wschowa, 20.01.2017
OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie ogłasza konkurs ofert na wybór wykonawcy nowych instalacji wod – kan w budynkach przy ul. Ogrodowej 4 i 6 we Wschowie.

Specyfikację konkursu wraz z przedmiarem robót można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 10 pn-pt w godz. 7.00 – 15.00.
Termin składania ofert do 20.02.2017 r. do godz 12.00.