Oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie imienia i nazwiska na spisie lokatorów i domofonie

SPIS OŚW.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Wschowie uprzejmie prosi o wypełnienie  oświadczeń dostarczonych  do skrzynek pocztowych i przekazanie go do  biura Spółdzielni w terminie do dnia 30.09.2015r. Jednocześnie informujemy, że brak wypełnionego oświadczenia spowoduje usunięcie imienia i nazwiska z w/w spisów.

                                                                                                                                   

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) Spółdzielnia Mieszkaniowa zobowiązana jest uzyskać zgodę lokatora na zamieszczenie jego danych osobowych w spisie lokatorów bądź na domofonie.