Zadłużenia czynszowe stan na 31.12.2017r.

Zadłużenie