Konkurs Balkon zdobi Osiedle

                                                           O G Ł O S Z E N I E

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Wschowie zawiadamia, że komisja konkursowa w składzie:

  1. Pani Bożena Szarnecka – członek Rady Nadzorczej
  2. Pani Halina Kulczykowska – członek Rady Nadzorczej
  3. Pani Renata Strzebińska – administrator Spółdzielni

dokonała w dniu 29.08.2016 r. przeglądu balkonów na wszystkich osiedlach spółdzielczych w związku z konkursem „Balkon zdobi osiedle”.

 

Wobec powyższego wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

 

 

  1. BOCZNA                   –         I   miejsce –   Henryk Janeczek

                                                     II   miejsce –   Artur Szewczyk

                                                     III miejsce   –   Bogumiła Hodziak

                                                       

 

  1. ZWYCIĘSTWA           –         I   miejsce –   Irena Ufniak

                                                    II miejsce   –   Bartłomiej Kieżun

                                                  III miejsce   –   Helena Wołyńska

 

 

  1. JAGIELLONÓW           –   I miejsce   –   Krystyna Wasińska

                                                    I   miejsce –   Halina Świgoń

                                                    II   miejsce –   Kazimierz Wojdak

                                                    II   miejsce –   Józef Michalak

                                                  III miejsce –   Marian Drobnik

                                                   III miejsce –   Elżbieta Cymerling

 

W sprawie odbioru nagród Spółdzielnia skontaktuje się z powyższymi osobami indywidualnie.

Administracja  Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie

 

 

 

Wschowa, dnia 29 sierpnia 2016 r