Konkurs Ofert

Wschowa, 02.02.2018
OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej we Wschowie ogłasza konkurs ofert na wybór wykonawcy nowych instalacji wod – kan w budynkach przy ul. Jagiellońskiej 6, ul. Jagiellońskiej 8, ul. Kamiennej 12-20, ul. Wolsztyńskiej 15 oraz przy ul. Wolsztyńskiej 17.

Specyfikację konkursu wraz z przedmiarem robót można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 4 lub pok. nr 10 pn-pt w godz. 700 – 1500.
Termin składania ofert do 28.02.2018 r. do godz 1500.